Ma – Vr: 9:00 – 17:00
088 – 445 1600

Bouwbegeleiding & Advies

bouwbegeleiding-advies

Ondersteuning van A tot Z

Handzz Vastgoedsupport wordt regelmatig gevraagd om organisaties (tijdelijk) te ondersteunen bij het vastgoedbeheer. Vanwege ondercapaciteit, vertrek of bij langdurige ziekte van een medewerker bijvoorbeeld. Wij brengen dan de onderhoudsbehoefte van de gebouwen in kaart en zorgen ervoor dat gebreken worden verholpen of geplande verbouw- en onderhoudsactiviteiten worden uitgevoerd. Daarnaast verzorgen wij bij verbouw- en onderhoudsprojecten de gehele voorbereiding zoals het opstellen van technische werkomschrijving, kostenramingen en de benodigde bouwtechnische tekeningen en vergunningen. Aansluitend verzorgen wij de bouwbegeleiding, bewaken de voortgang, kwaliteit en budget tot het eindresultaat is bereikt. Ondersteuning van A tot Z dus, dat is onze specialisten wel toevertrouwd!

Gebouwenbeheer

Het beheren van een kantoor- of woongebouw is van belang om de staat van het gebouw te monitoren en de functionaliteit ervan te garanderen. Dit is onder meer het in stand houden van het gebouw en alle technische installaties zodat het gebouw voldoet aan de gestelde eisen. Bij het beheer wordt ook rekening gehouden met de geldende keuringen, Arbo- en milieugerelateerde zaken zodat de gebruikers altijd een veilige woon- of werkomgeving hebben. Door regelmatig bouwtechnische inspecties uit te voeren kan er tijdig en preventief actie worden ondernomen om gebreken aan het gebouw te voorkomen. Middels een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) wordt aangegeven welk onderhoudsactiviteit wanneer uitgevoerd moeten worden en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Door het onderhoud op tijd en geclusterd uit te voeren en aanvullende wensen van de gebruikers hierin mee te nemen, scheelt dit vaak in de kosten.

advies-bouwbegeleiding

Advies en voorbereiding

Is je kantoor- of woongebouw toe aan groot onderhoud? Of heb je verbouw-, renovatie of verduurzamingsplannen? Voorkom dure fouten en laat de advisering en bouwbegeleiding door ons uitvoeren! In een eerste gesprek worden jouw primaire doel en wensen besproken; wat moet uitgevoerd of gerealiseerd worden? Wij denken met je mee op het gebied van regelgeving en het toepassen van onderhoudsarm en/of energiebesparende materialen. Want energiezuinig of energieneutraal bouwen heeft de toekomst. En door het te combineren met het reguliere onderhoud van het kantoor- of woongebouw bespaar je uiteindelijk veel kosten. Aan de hand van de uitgangspunten wordt een technische werkomschrijving, de benodigde bouwtechnische tekeningen, kostenraming en uitvoeringsplanning opgesteld. Op basis hiervan worden offertes aangevraagd bij verschillende partijen om tot een goede en betrouwbare prijsvergelijking te komen. De offertes en ons onafhankelijk advies worden inhoudelijk met jou besproken. Wij willen voorkomen dat je naderhand met onnodige extra kosten wordt opgezadeld.

Bouwbegeleiding

Tijdens de uitvoeringsfase verzorgen wij de gehele coördinatie en sturen we de uitvoerende partijen aan. Vooraf worden goede werkafspraken gemaakt met de uitvoerenden partijen met betrekking tot onder meer de organisatie, kwaliteit, geld en tijd. Onze bouwbegeleider is het centrale aanspreekpunt tijdens uitvoering, houdt grip op het project en kan zo nodig tijdig ingrijpen of bijsturen. De bouwbegeleider zorgt ervoor dat je gedurende het project continu op de hoogte bent over het verloop en stand van zaken van de werkzaamheden.

Door het uitvoeren van periodieke controles is er voortdurend toezicht op de kwaliteit en voortgang. Afwijkingen of onjuistheden worden direct gesignaleerd en doorgegeven aan de uitvoerende partijen. Onze bouwbegeleider verzorgt ook de eindcontrole en oplevering zodat je precies krijgt wat is afgesproken.

De vakspecialist

bouwbegeleiding-vakspecialist-dominic

Dominic Vijver

Functie:     Technisch Vastgoedadviseur
Telefoon:    06 – 82 29 79 59
E-mail:        [email protected]

De vakspecialist

bouwbegeleiding-vakspecialist-mark

Mark Glas

Functie:     Technisch Vastgoedadviseur
Telefoon:    088 – 445 16 00
E-mail:        [email protected]

Meer weten?

Heb je bouwbegeleiding of bouwadvies nodig? Vraag dan naar de mogelijkheden van Handzz Vastgoedsupport. Onze vakspecialisten bespreken dit graag vrijblijvend met je.

Benieuwd naar onze dienstverlening?