Ma – Vr: 9:00 – 17:00
088 – 445 1600

Conditiemeting NEN2767

conditiemeting-nen2767

Waarom conditiemeten?

De conditiemeting NEN2767 is een begrip en een breed omarmde norm binnen de vastgoedbranche. Een eenduidige methodiek om de conditie en technische kwaliteit van gebouwen, installaties en terreinen in een gebouwde omgeving op een objectieve wijze te bepalen en meetbaar te maken. De uitkomsten van een conditiemeting NEN2767 worden gebruikt als input voor een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)  en onderhoudsbegroting. Hiermee wordt een vastgoedmanager in staat gesteld het levensloopproces van gebouwen en installaties naar kosten, tijd en kwaliteit te beheersen.
Handzz Vastgoedsupport kan tijdig een conditiemeting NEN2767 uitvoeren van jouw (woon)gebouw zodat je inzicht krijgt in de technische onderhoudsstaat, aanwezige gebreken en mogelijke risico’s. Zo houd je continu grip en voorkom je onnodige kosten!

Conditiemeting NEN2767

De basis van een conditiemeting is het kwalificeren en kwantificeren van gebreken van de verschillende gebouwonderdelen. Deze worden beoordeeld met een conditiescore van 1 t/m 6, waarbij 1 een uitstekende conditie aangeeft (nieuwbouwstaat) terwijl score 6 staat voor een zeer slechte conditie (technisch rijp voor sloop).
Met de conditiemeting NEN2767:

  • worden alle bouwdelen uniform beoordeeld met een waarde die de technische toestand ervan omschrijft. Deze waarde is een combinatie van ernst, omvang en intensiteit van een gebrek;
  • creëer je inzicht in de soorten gebreken op basis van de gebrekenparameters ernst, omvang en intensiteit;
  • classificeer je de aangetroffen gebreken. Dit is nuttig bij het prioriteren in de noodzaak van herstel van die gebreken;
  • heb je een hulpmiddel voor toetsing, sturing en uitvoering voor organisatieonderdelen die gericht zijn op beheer en onderhoud.
conditiemeting

Gecertificeerde inspecteurs

Een goede bouwtechnische inspectie en conditiemeting NEN2767 kan alleen worden uitgevoerd door een gecertificeerde inspecteur die beschikt over juiste materialenkennis, vakkennis en gebrekenkennis. Het waarnemen van gebouwschades, het juist interpreteren van risico’s en het inschatten van specialistisch onderzoek is een vak apart. De ervaren vastgoedinspecteurs van Handzz beheersen deze competenties. Er wordt op integrale wijze geïnspecteerd waarna een concreet en betrouwbaar advies volgt.

Technische Due Diligence bij aan- of verkoop

Ben je van plan een gebouw te kopen of verkopen? Met een technische due diligence wordt vooraf een bouwtechnische keuring uitgevoerd. Alle bouw- en installatiedelen worden volgens de NEN2767 geïnspecteerd en beoordeeld. Maar we gaan nog een paar stappen verder. We kijken ook naar de mogelijke (gebouw)risico’s zoals achterstallig onderhoud, brandveiligheid, gezondheid en milieu. En of de aanwezige technische installaties aan de wettelijke keuringen voldoen en alle verplichte tekeningen aanwezig zijn. Onze bevindingen en technische kwaliteit van de bouw- en installatiedelen worden beschreven in een rapportage. In een red-flag rapportage worden de gebreken of risico’s beschreven en wat nodig is om deze te verhelpen. Ook wordt een CAPEX-overzicht opgesteld wat inzicht geeft in de nodige kosten voor het eerste jaar, voor de middellange termijn (2-5 jaar) en voor de lange termijn (6-10 jaar).

Met een technische due diligence van Handzz voorkom je verrassingen en onnodige kosten. Het biedt inzicht in de technische onderhoudsstaat van het gebouw en schept duidelijkheid en geeft voldoende handvaten voor de onderhandeling van aan- of verkoop van een (woon)gebouw.

Conditiemeting voor woningcorporaties

Woningcorporaties hebben dagelijks te maken met het beheer en onderhoud van hun woningen. De conditiemeting NEN2767 geeft ze daarbij meer inzicht in de bouw- en woontechnische kwaliteit van het woningbezit. Hoe staan de woningen ervoor? Is er sprake van achterstallig onderhoud? Of komen er veel gebreken en risico’s voor? Daarnaast helpt het om de technische onderhoudsstaat tussen woningen onderling en de mogelijke risico’s te vergelijken. En het biedt de benodigde input voor een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op complex- en/of clusterniveau. Veelal kan dit ook leiden tot het nadenken over het huidige onderhoudsbeleid. Is die nog wel toekomstbestendig?

Handzz beschikt over voldoende ervaren vastgoedinspecteurs. Jaarlijks inspecteren wij ruim 10.000 woningen van woningcorporaties of VvE’s. Wij doen een 0-meting of her-inspectie van het woningbezit en zorgen voor een up-to-date conditiemeting NEN2767 of een (Duurzaam) MJOP. Wij werken met verschillende onderhoudssoftwarepakketten zoals O-Prognose, IBIS Main, Vastware en Planon en kunnen zo alle woningcorporaties en VvE’s bedienen en van betrouwbare conditiemetingen, MJOP’s of adviezen voorzien.

De vakspecialist

nen2767-vakspecialist-johan

Johan de Groot

Functie:       Technisch Vastgoedadviseur
Telefoon:     06 – 10 76 01 27
E-mail:         [email protected]

De vakspecialist

nen2767-vakspecialist-peter

Peter Peeters

Functie:                   Vastgoed & Energie Adviseur
Telefoon:                 06 – 82 75 07 84
E-mail:                      [email protected]

Meer weten?

Voor een betrouwbare conditiemeting NEN2767 uitgevoerd door gecertificeerde vastgoedinspecteurs ga je naar Handzz. Vraag onze vakspecialisten om een vrijblijvend gesprek en we bespreken graag de mogelijkheden voor jouw vastgoed.

Benieuwd naar onze dienstverlening?